Tradition, Association & Blessings

  • Guru - Guruvarya Balkrishna Upadhye - Disciple of Pandit Bapurao Ketkar (Bhaskarbua Bakhale Gharana ) & folllower of Pandit. Shridhar Parsekar Shaili / Style & a proud associate of Doyan Dr. Yehudi Menuhin.
  • Fortunate to have Associations and blessings of Bharatratna Late Pt. Bhimsen Joshi, Pt. Jyotsna Bhole,Pt. Vasantrao Deshpande, Shri. Pu. La. Deshpande ji, Pt. Jitendra Abhshiki, Pt. Shivkumar Sharma, Pt. Hariprasad Chaurasia, Ustad. Zakir Hussain, Pt. Prabhakar Jog, Begum Parveen Sultana, Chota Gandharva &
  • Love and affection of Pt. Annindo Chatterjee, Pt. Rajan Sajan Mishra,
  • Ustad Shahid Parvez, Pt. Vishwa Mohan Bhatt, Pt. Ronu Majumdar, A. Sivamani.